از مزایای کنجکاوی دانش آموزان

از مزیت های خبد دار شدن بچه ها از وضعیت فعلی من، خوردن نون سنگک داغ موقع صرف صبحانه است که توسط باباهاشون یا آقای توکلی برای من خریده میشه.

 

/ 1 نظر / 28 بازدید