از مزایای کنجکاوی دانش آموزان
ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٧  کلمات کلیدی:

از مزیت های خبد دار شدن بچه ها از وضعیت فعلی من، خوردن نون سنگک داغ موقع صرف صبحانه است که توسط باباهاشون یا آقای توکلی برای من خریده میشه.