ولنتاین
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٥  کلمات کلیدی:

اول صبح وار کلاس دوم شدم.

 

شاگردهای خوابالود و خمیده و کسل کننده دوم، بر خلاف همیشه، همه خوشحال و خندان و پرانرژی سلام کردند.

هنوز درست پشت میز سر جام ننشسته بودم که یکیشون پرسید:

خانم لباس قرمز زیر مانتو پوشیدین؟

انقدر سوالش اول صبحی برام غیر منتظره بود که ناخواگاه از زیر آستین مانتو به لباسم نگاه کردم و دیدم که قرمزه.

از عکس العمل خودم خندم گرفت.

دوباره پرسید: به مناسبت ولنتاینه دیگه!

جواب دادم اهاااا پس بگو امروز چقدر سر حالین!

از جوابم همشون ریسه رفتن!

تو دلم گفتم: واقعاْ هم خوشحالنا!!!